Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør om hvor mye ny fornybar energipolitikk vi får med den nye regjeringen? 
Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Ledelsen Konsernstruktur Våre eiere Konsernstyret Bedriftsforsamlingen Valgkomiteen Styringsmodell

Energibransjen og Agder Energi står foran store utfordringer og konsernets evne til endring, utvikling og innovasjon vil være svært avgjørende de kommende årene. Konsernet er organisert slik at vi står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.