Informasjon til leverandører om fusjonen 

Oppdrag, visjon og verdier

Agder Energi har et grunnleggende oppdrag for sin virksomhet, og sammen med konsernets visjon og verdier, gir det konsernets ansatte en god basis for arbeidshverdagen.

Agder Energis oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. 

Visjonen til Agder Energi er å bli et ledende norsk konsern innen fornybar energi. 

Konsernets verdier er definert som nærhet, troverdighet, handlekraft og nytenkning:

  • Agder Energi har nærhet til kundene og regionen.
  • Agder Energi er troverdig ved å holde løftene sine, eksternt og internt.
  • Agder Energi skal vise handlekraft gjenom å ha en bevisst strategi og sikre gjennomføringsvene som skaper resultater.
  • Agder Energi skal stimulere til nytenkning og kreativitet for at de ansatte skal bli dyktigere, mer effektive og bidra til vekst og utvikling av konsernet. 

Verdier til web.JPG