Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Om sponsorvirksomhet

Gjennom LOS-fondet som strømleverandøren LOS etablerte i 2004, deler Agder Energi hvert år ut over 1 million kroner til barn og unge på Sørlandet.

LOS-fondet skal bidra til å realisere små og store drømmer blant unge mennesker i landsdelen. Les mer om LOS-fondet, søknadskriterier, frister, osv.

Agder Energi mottar jevnlig søknader om økonomisk støtte til, og være sponsor for, mange gode, interessante og spennende prosjekter fra både privatpersoner, foreninger, lag, studenter, bedrifter, osv.

Gjennom konsernets virksomhet skapes store verdier som kommer samfunnet til gode gjennom skatter, avgifter, utbytte til våre offentlige eiere, ringvirkninger i form av arbeidsplasser og innkjøp både lokalt og nasjonalt. Les mer om dette her. 

Agder Energi-konsernet har gjennom mange år støttet Strømmestiftelsen i deres arbeid med å gi mennesker i Afrika muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom.

Konsernet gir ikke økonomiske bidrag til gode formål, sponsorater, osv. utover dette.