Bli med Agder Energi på Arendalsuka 2021 - hør hva ekspertene og politikerne sier, og bidra i debatten selv! 

Informasjon til leverandørene

Innkjøp i Agder Energi har følgende informasjon til våre leverandører i forbindelse med den pågående pandemien:

Agder Energi følger nøye utviklingen i pandemien som følge av Covid19-viruset, og vi følger de til enhver tid de gjeldende retningslinjenene fra helsemyndighetene.  Vi ønsker å bidra best mulig i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen i den norske befolkningen. 

I tillegg har Agder Energi en viktig samfunnsoppgave med ansvar for sikker strømlevering for at samfunnet skal fungere.  Vi har derfor igangsatt en rekke tiltak i egen virksomhet for å sikre at vi kan ivareta dette fremover. Dette er tiltak som blant annet hjemmekontorløsning for alle ansatte, restriksjoner knyttet til reise, fysiske møter, håndhilsning, osv. 

Vi baserer mye av vår virksomhet på levering av varer, kompetanse og kapasitet fra mange ulike leverandører. Dette vil også i stor grad fortsette i ukene og månedene som kommer. Men - vi ber våre leverandører som har konsulenter i oppdrag for Agder Energi-selskap og som har kontorplass i våre lokaler, om å benytte  leverandørens lokale kontor eller hjemmekontor frem til smitteperioden er over.  

Levering av varer må også avtales i hvert enkelt tilfelle da kontaktperson/mottaker hos oss i mange tilfeller vil være på hjemmekontor. 

Agder Energi regner med at behovet for eksterne tjenesteleveranser vil kunne variere  i tiden som kommer som følge av pandemisituasjonen. Dette ber vi om forståelse for, og ønsker at fremdrift, milepælsplaner og leveranser avstemmes på nytt med kontaktperson hos oppdragsgiver. Noen oppdrag vil avbestilles, noen vil skyves ut i tid, noen vil prioriteres mens andre vil gå som normalt. 

Det er også viktig å nevne at vi, som følge av pandemi-situasjonen, kan ha behov for ekstra kapasitet, kompetanse og varer fra enkelte av våre leverandører. 

Ved spørsmål, ta kontakt med deres kontaktperson i Innkjøp i Agder Energi AS  eller Innkjøp i Agder Energi Nett AS.