Informasjon til leverandører om fusjonen 

Glitre Energi

Informasjon om når selskapene fusjonerer med selskap i Agder Energi-konsernet, organisasjonsnummer, osv. finner du i oversikten nedenfor.

Alle Glitre Energi-selskap får nytt organisasjonsmummer og dette påvirker sending av faktura. Se mer informasjon under hvert selskap.

Glitre Energi AS

 

Nytt navn: Å Energi AS
Nytt org. nr.: 981 952 324 
Ny postadresse: Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand
Ny besøksadresse: Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Fakturainformasjon:

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.07@glitreenergi.no

 

Glitre Energi Nett AS

 

Nytt navn: Glitre Nett AS (i løpet av 2022)
Nytt org. nr.: 982 974 011
Ny postadresse: Postboks 7007, 3007 Drammen 
Ny besøksadresse: Grønland 67, 3045 Drammen
Fakturainformasjon:

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.14@glitreenergi.no

 

Glitre Energi Produksjon AS

 

Nytt navn: Å Energi Vannkraft AS (i løpet av Q1/23)
Nytt org. nr.: 882 973 972 
Ny postadresse: Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand
Ny besøksadresse: Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Fakturainformasjon:

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.06@glitreenergi.no

 

Glitre Energi Strøm AS

Det er per nå ingen endringer for kunder eller leverandører til Glitre Energi Strøm som følge av fusjonen. 

Org. nr.: 979 709 625
Postadresse: Postboks 7007, 3007 Drammen 
Besøksadresse: Grønland 67, 3045 Drammen
Fakturainformasjon:

Krav til fakturaformat for alle selskapene i konsernet er
Peppol 3.0/ EHF.

For leverandører som ikke har mulighet til å sende fakturaer
elektronisk, kan disse sendes til faktura.30@glitreenergi.no

 

Oss Norge AS

 

Her kommer det informasjon. 

Andre Glitre Energi-selskap

 

Her kommer det informasjon.