Informasjon til leverandører om fusjonen 
Informasjon til leverandører om fusjonen

Informasjon til leverandører om fusjonen

Agder Energi Glitre Energi

Kraftkonsernene Glitre Energi og Agder Energi slår seg sammen til selskapet Å Energi. Det får noen konsekvenser for leverandørene våre med hensyn til organisasjonsnummer og andre praktiske forhold.

Fusjonen av morselskapene Glitre Energi og Agder Energi er gjennomført, mens datterselskapene vil fusjoneres på ulike andre tidspunkt. Nærmere informasjon om de enkelte selskapene finner du ved å klikke på knappene over.  

Ta gjerne kontakt med oss dersom spørsmål om leveranser eller faktura på epostadressen innkjop@ae.no.