Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør: Hva kan vi vite om fremtidens kraftmarked? 

Sonderer muligheter for fusjon

Glitre Energi og Agder Energi har de siste årene utviklet et tett og godt samarbeid innenfor flere områder. Styrene i de to konsernene har gitt sine respektive konsernsjefer fullmakt til å sondere mulighetene for en fusjon.

En eventuell fusjon vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten for konsernene, og utvikle arbeidsplasser og verdiskaping i de to regionene. 

Ann Christin Andersen lavoppl.jpgEnergibransjen er i rask endring og kompleksiteten øker som et resultat av elektrifisering, det grønne skiftet og teknologiutvikling. Flere store aktører i kraftbransjen fusjonerer, noe som styrker kompetansemiljøene og øker konkurransekraften. For de selskapene som blir stående alene blir det mer krevende å skape god utvikling og lønnsomhet. 

- Det er viktig for oss å ta en aktiv rolle for å sikre robuste energiselskap i våre regioner. En eventuell fusjon vil være en stor verdiskapende mulighet for eierne som vil bidra til utvikling av ny forretning, grønn vekst og attraktive arbeidsplasser. Målet er å skape økte verdier for kunder, eiere og samfunnet som helhet, sier styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi.

En god match

Styrenes foreløpige vurdering er at Glitre Energi og Agder Energi er selskaper som står godt til hverandre. Begge selskapene opererer i hele verdikjeden fra vannkraftproduksjon til sluttkunde, er offentlig eid og har et felles syn på bransjeutviklingen. Gjennom flere samarbeidsprosjekter har konsernene erfart at de har likhetstrekk innenfor bedriftskultur, forretningsfokus og ledelse.

Lars Erik Torjussen lavoppl.jpg- Vi forventer at en mulig fusjon vil legge til rette for betydelige gevinster. Store aktører rundt oss slår seg sammen og da er det viktig at vi også posisjonerer oss for å sikre og videreutvikle våre verdier, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi.

Veien videre

En eventuell konsernfusjon vil skape et solid, norsk kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden. Gjennom en fusjon etableres det nest største nettselskapet med ca. 300.000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og ett av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.

- Vi understreker at det er svært tidlig i prosessen, og åpenhet er viktig for både selskapene og eierne. Derfor informerer vi nå om de pågående fusjonsonderingene. Styrene ønsker at selskapene skal snakke nærmere sammen, så får vi se om vi passer så godt sammen som vi tror, sier Andersen og Torjussen.

Første fase er nå å videreføre sonderingene fram mot en eventuell intensjonsavtale, og deretter utarbeide et fullstendig beslutningsunderlag for eierne.

Les også felles notat fra styrene i Glitre Energi og Agder Energi om mulighetene for en fusjon mellom de to konsernene: Felles notat fra styrene.pdf

Kontakt:
Ann-Christin Andersen, styreleder Glitre Energi, tlf. 934 43 606
Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi, tlf. 905 12 330

Om selskapene:

Om Glitre Energi:

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.

Om Agder Energi:

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.