Informasjon til leverandører om fusjonen 
Fusjonsprosessen

Fusjonsprosessen

Aktuelt Spørsmål/svar Dokumenter Kontakt oss

I ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi tirsdag 20. september 2022 ble fusjonen mellom selskapene vedtatt. Målet er å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Gruppebilde kopi.jpg

Glitre Energi og Agder Energi ønsker å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser. Med vår størrelse, felles kompetanse og innovasjonskraft kan vi skape større verdier av vannkraften vår, og bygge nye arbeidsplasser innen fornybar energi og grønn industri lokalt. Det vil kunne trygge jobber, velferd og inntekter til lokalsamfunnene i fremtiden. Agder Energi skaper betydelige ringvirkninger i regionen, les mer om dette her. 

Kraft og kompetanse til grønn omstilling

Elektrifisering basert på fornybar energi er det viktigste klimatiltaket globalt og nasjonalt. Energibransjen er i fundamental endring fra fossilt til fornybart. Konkurransen, forretningsmulighetene og kundebehovene endres raskt. Samfunnet forventer nye og innovative løsninger. Våre tradisjonelle konkurrenter slår seg sammen og store nasjonale og internasjonale aktører tar nå ledende posisjoner innenfor nye grønne næringer.

Både Glitre Energi og Agder Energi har vekst og utvikling som del av sine strategier, og eiere som er åpne for samarbeid og verdiskapende strukturendringer. Det er bakgrunnen for at enstemmige styrer i begge konsern stilte seg bak en intensjonsavtale om fusjon i februar 2021. 

Etter en grundig prosess vedtok styrene i Glitre Energi og Agder Energi torsdag 5. mai 2022 å anbefale sine eiere å si ja til fusjonen. 

Kommunestyret i Drammen vedtok fusjonen 20. juni, mens Vardar behandlet saken i en ekstraordinær generalforsamling 1. september og stemte for fusjon.

Resultatet for Agderkommunene ble at 56,20 % av de kommunale eierandelene stemte ja til fusjonen. Sammen med Statkraft sin aksjeandel i AE på 45,53 % medfører dette at 76,14 % av aksjene i AE stemte ja til fusjonen.

Tirsdag 20. september 2022 ble fusjonen vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskapene.

Gjennomføring av fusjonen er avhengig av godkjennelse fra Konkurransetilsynet, som ferdigbehandlet saken og godkjente den samme dag som de ekstraordinære generalforsamlingene ble avholdt.

Dersom fusjonen også får godkjenning av energimyndighetene, forventes det å gjennomføre fusjonen i løpet av fjerde kvartal 2022.

Det nye konsernet blir:

  • Norges nest største kraftselskap målt i omsetning og den tredje største produsenten av fornybar energi.
  • Norges nest største nettselskap med ca. 300 000 nettkunder.
  • Den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 11,3 TWh.
  • Det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder.
  • Et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200 000 kunder.