Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør: Hva kan vi vite om fremtidens kraftmarked? 
Fusjonsprosessen

Fusjonsprosessen

Aktuelt Spørsmål/svar Dokumenter Kontakt oss

Glitre Energi og Agder Energi har inngått en intensjonsavtale om å fusjonere de to selskapene. Målet er å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Kraft og kompetanse til grønn omstilling

Glitre Energi og Agder Energi ønsker å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser. Med vår størrelse, felles kompetanse og innovasjonskraft kan vi skape større verdier av vannkraften vår, og bygge nye arbeidsplasser innen fornybar energi og grønn industri lokalt. Det vil kunne trygge jobber, velferd og inntekter til lokalsamfunnene i fremtiden. Agder Energi skaper betydelige ringvirkninger i regionen, les mer om dette her. 

Elektrifisering basert på fornybar energi er det viktigste klimatiltaket globalt og nasjonalt. Energibransjen er i fundamental endring fra fossilt til fornybart. Konkurransen, forretningsmulighetene og kundebehovene endres raskt. Samfunnet forventer nye og innovative løsninger. Våre tradisjonelle konkurrenter slår seg sammen og store nasjonale og internasjonale aktører tar nå ledende posisjoner innenfor nye grønne næringer.

Både Glitre Energi og Agder Energi har vekst og utvikling som del av sine strategier, og eiere som er åpne for samarbeid og verdiskapende strukturendringer. Det er bakgrunnen for at enstemmige styrer i begge konsern stilte seg bak en intensjonsavtale om fusjon i februar. 

Et eventuelt sammenslått Glitre Energi og Agder Energi blir:

  • Norges nest største kraftselskap målt i omsetning og den tredje største produsenten av fornybar energi.
  • Norges nest største nettselskap med ca. 300 000 nettkunder.
  • Den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh.
  • Det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder.
  • Et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200 000 kunder.