Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Gjeldsfinansiering

Agder Energi AS er morselskap i konsernet og er utsteder av lån. Hovedmarkedet for gjeldsfinansiering er det norske obligasjonsmarkedet, men konsernet benytter også andre tilgjengelige lånemarkeder for å diversifisere lånekildene.

Långiverne sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtale om negativ pantsettelse. Lån i datterselskap er begrenset gjennom låneavtalene. Obligasjonslån noteres på Oslo Børs.

Agder Energi følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av IR-informasjon. Hoveddelen av finansieringen gjøres i NOK, men en andel gjøres også i EUR som motvekt til EUR-kontantstrømmen fra produksjonsvirksomheten. Konsernet styrer mot en langsiktig kredittrating på minimum BBB+.

 

Velg fra listen:

Grønne obligasjoner