Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over når Agder Energi offentliggjør resultater og publiserer rapporter.

Materiellet er tilgjengelig på ae.no og Oslo Børs

2. kvartal 2022:
Torsdag 25. august

3. kvartal 2022:
Onsdag 9. november