Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over når Agder Energi offentliggjør resultater og publiserer rapporter.

Materiellet er tilgjengelig på ae.no og Oslo Børs

4. kvartal 2020 og foreløpig resultat 2020:
Tirsdag 16. februar

Årsregnskap 2020:
Fredag 26. mars

1. kvartal 2021:
Torsdag 6. mai

2. kvartal 2021:
Tirsdag 24. august

3. kvartal 2021:
Fredag 5. november