Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over når resultater offentliggjøres og rapporter publiseres.

Materiellet er tilgjengelig på ae.no og Oslo Børs

Resultater 2. kvartal 2020:
Agder Energi offentliggjør resultatene onsdag 19. august 2020

Resultater 3. kvartal 2020:
Agder Energi offentliggjør resultatene onsdag 4. november 2020