Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Årsrapport 2019