Vårt samfunnsansvar

Agder Energi er en av landets største kraftprodusenter. Vi har som mål å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

For oss er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon spesielt viktig. Derfor bruker vi hver dag betydelige ressurser på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både til våre leverandører og oss selv.

Agder Energi har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og vi setter vår ære i å forvalte mandatet vårt på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Samfunnsansvar illustrasjon.JPG

Mer informasjon om vårt samfunnsansvar: