Vårt samfunnsansvar

Agder Energi er en av landets største kraftprodusenter. Vi har som mål å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Kilde: UN Global Compact
Kilde: UN Global Compact

Våre mål for samfunnsansvar er koblet til de ti bærende prinsippene i UN Global Compact, som er FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

For oss er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon spesielt viktig. Derfor bruker vi hver dag betydelige ressurser på å sikre at vi har sunne og gode rutiner, og at det stilles etiske og miljømessige krav til både til våre leverandører og oss selv.

Agder Energi har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og vi setter vår ære i å forvalte mandatet vårt på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Samfunnsansvar illustrasjon.JPG

Mer informasjon om vårt samfunnsansvar: