Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Samarbeidspartnere

FNs bærekraftmål legger grunnlaget for et betydelig bidrag til grønn og langsiktig lønnsomhet for bedrifter. Agder Energi deltar derfor aktivt i FNs Global Compact. I tillegg samarbeider konsernet med en rekke andre aktører innen bærekraft og næringsutvikling.

Agder Energi er med i følgende nettverk og allianser:

UN Global Compact
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Med 10.000 bedriftsmedlemmer globalt er UN Global Compact verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Norgeskontoret åpnet i september 2019. UN Global Compact Norway har mer enn 120 norske medlemmer, og Agder Energi er en av dem. UN Global Compact ønsker å inspirere næringslivet til å gjøre bærekraftutfordringer til konkrete forretningsmuligheter og verdiskaping, og samtidig ta samfunnsansvar. Se mer om UN Global Compact

Skift – Næringslivets klimaledere
Skift består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge, og Agder Energi er stolt medlem. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Medlemsbedriftene kan vise til ambisiøse klimamål, en klar klimastrategi, virksomhet som bidrar til grønn verdiskapning og nye arbeidsplasser, samt kutter utslipp. Skift ønsker også å øke farten i det grønne skiftet slik at vi kan nå Norges klimamål i tråd med Parisavtalen og regjeringens mål om å kutte 45 prosent utslipp innen 2030. Se mer om Skift

ZERO
Miljøstiftelsen ZEROer en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. ZERO har kun én oppdragsgiver: klimasaken. ZERO jobber for at alle skal kunne gjøre en forskjell og bli en del av løsningen. Deres mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp. Miljøstiftelsen er partipolitisk uavhengig. Agder Energi har vært samarbeidspartner med ZERO  siden 2017. Se mer om Zero

Klimapartnere
Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter og ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere etablert seg landet over, der hver region er selvstendig med et lokalt fokus. Alle regioner arbeider etter samme metode og overordnede strategi, og samarbeider på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet. Agder Energi er en sentral samarbeidspartner i Klimapartnere Agder. Se mer om Klimapartnere

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Agder Energi ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2016, og gjennomgikk resertifisering i 2019. Se mer om Miljøfyrtårn