Mål 9 Innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftmål 9 er å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

M+Ñl-9-RGB.jpgInvesteringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud.

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

 

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Vi transporterer strøm og tilrettelegger for elektrifisering av samfunnet.
  • Vi jobber med innovasjon og utvikling, og bidrar til å sikre stabil energiforsyning samtidig som vi tilrettelegger for å hindre effekttopper.

Agder Energis mål i 2020:

  • Ha minst 99,98 prosent oppetid på vårt nett i Agder.
  • Agder Energi Nett skal ha kort saksbehandlingstid for tilknytning av nye kunder, og vi skal bygge riktig infrastruktur til riktig tid på riktig sted. Andelen FoU-midler i våre prosjekter skal økes.