Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 8.jpg

God næringsvirksomhet er nødvendig for å skape jobber og bekjempe fattigdom. For å bidra til å nå bærekraftmålene må næringslivet ta sosialt ansvar og bry seg om mer enn bunnlinjen.

Investeringer er viktig for næringsutvikling, men næringsutviklingen må innebære sysselsetting og opprettelse av arbeidsplasser der det er fokus på mangfold og trygge arbeidsforhold.

 

 

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Vi etablerer partnerskap og allianser med nye aktører for å skape økt kraft til å utvikle nye posisjoner.
  • Vi jobber systematisk med mangfold og er med i prosjektet Likestilt arbeidsliv.
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert område på alle nivåer av organisasjonen.

Agder Energis mål:

Vi bidrar til grønne fremtidsrettede arbeidsplasser. Konsernet skaper og distribuerer økonomisk verdi, ikke bare til eiere, men til ansatte, långivere, det offentlige. FN delmål 8.2

Alle ansatte i Agder Energi vet hva verdien av mangfold er for et fremtidsrettet konsern og i Agder Energi jobber vi aktivt for å fremme mangfold og likestilling. FN delmål 8.5 og 8.8

Vi skal være en arbeidsplass uten ulykker og jobbrelatert sykefravær. Vi skal ha høy trivsel og medarbeidere skal ha fokus på egen helse. Sykefraværet skal være under 3 %. FN delmål 8.8