Mål 7 Ren energi for alle

FNs bærekraftmål 7 er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

M+Ñl-7-RGB.jpgTilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt. 

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig. 

 

 

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Vi produserer vannkraft som er fleksibel og fornybar, og i et normalår produserer vi 8,2 TWh.
  • Vi produserer fleksibel og fornybar fjernvarme som utnytter spillvarme og energi som ellers ville gått tapt. I et normalår produserer vi 187 (2020) GWh fjernvarme.
  • Vi selger fornybarenergi til våre kunder i privat- og bedriftsmarkedet.
  • Vi selger miljømerket strøm fra sertifiserte anlegg som gir som gir inntekter til miljøfond som brukes til forbedringstiltak ved kraftstasjonene våre, til energieffektivisering og investeringer i ny energiteknologi hos våre kunder.

Agder Energis mål i 2020:

  • Vannkraftverkene skal være disponible for produksjon 98 prosent av tiden.
  • Fornybarandelen i fjernvarmen er minst 99 prosent.
  • Vi benytter minst 75 prosent av det vi får inn til miljøfond til bærekraftige tiltak hos oss eller hos våre kunder.