Mål 17 Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftmål 17 er å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

M+Ñl-17-RGB.jpgFor å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Bærekraftmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Finansiering av målene må på plass raskt. Juli 2015 ble landene i FN enige om en felles finansieringsplan for målene, på konferansen Financing for Development i Addis Ababa, Etiopia.

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Alle ansatte i Agder Energi får grunnopplæring om bærekraft.
  • Vi samarbeider med myndigheter, eksterne eksperter, organisasjoner og andre interessenter for å fremme bærekraft og elektrifisering av samfunnet.
  • Vi deltar aktivt i nettverk som fremmer bærekraft og klimasaken: Global Compact, Skift og Klimapartner.

Agder Energis mål i 2020:

  • Minimum 90 prosent av ansatte i Agder Energi har gjennomført bærekraftopplæring.