Hør siste episode i vår podkastserie, der vi spør: Hva kan vi vite om fremtidens kraftmarked? 

Mål 15 Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Mål 15.jpg

Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok.

Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

 

 

 

 

Hvordan Agder Energi bidrar:

  • Vi deltar på ulike forskningsprosjekter for å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vi kan bygge ut og drifte anleggene våre med lavest mulig påvirkning på naturen.

Agder Energis mål:

Vi tar hensyn til sårbar natur og biologisk mangfold på land og i våre vassdrag når vi bygger og drifter våre anlegg. Vi har som mål å unngå alvorlige miljøhendelser. FN Delmål: 15.1 og 15.5