Ny podkast fra Agder Energi: Energipolitikk i strømpriskrisetider 

Bærekraftmål

Globale bærekraftutfordringer krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Agder Energi har derfor satt FNs 17 bærekraftmål på agendaen. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I Agder Energi er følgende syv mål det naturlige utgangspunktet for vårt arbeid med bærekraft: