Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Miljødesign i Mandalselva

Prosjektet «Miljødesign i Mandalselva» foreslår tiltak som vil kunne øke smoltutvandringen med 30 prosent samtidig som kraftproduksjonen kan økes med 5-10 GWh.

Mandalselva var blant landets store lakseelver på slutten av 1800-tallet, men rundt 1970 ble laksebestanden tapt på grunn av forsuring. I de neste 30 årene var Mandalselva ei «død» elv, uten fiskere og særlig aktivitet langs elva. I denne perioden ble de to kraftverkene Bjelland og Laudal bygget. Fordi det ikke var laks og nesten ikke sjøørret i vassdraget, ble utbyggingene gjort uten særlig hensyn til fisk og fiske.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning utviklet i samarbeid med Agder Energi Vannkraft prosjektet «Miljødesign i Mandalselva». Prosjektet startet i 2014 og hadde som mål at «det årlige tapet i lakseproduksjon etter vannkraftreguleringen i Mandalselva skal reduseres til et minimum, samtidig som kraftproduksjonen på lakseførende strekning opprettholdes eller økes».

Les mer i saken "Mer laks og mer vannkraft i Mandalselva"

Les historien om Miljødesign-prosjektet i Mandalselva her.