Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Miljødesign i Mandalselva

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign. Dette er tittelen på presentasjonen NINA – Norsk Institutt for Naturforskning og Agder Energi Vannkraft har utarbeidet etter arbeidet med Miljødesign-prosjektet i Mandalselva.

Miljødesign er en ny metode for naturrestaurering der man først stiller en diagnose, og deretter utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag - samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon. For Agder Energi Vannkraft betyr dette enkelt sagt mer laks og mer kraftproduksjon i elva.

 

Les historien om Miljødesign-prosjektet i Mandalselva her.