Espen Barth Eide (Ap) og Liv Kari Eskeland (H) diskuterer politikk for fornybar vekst i vår 10. podkastepisode 

Miljødesign i Mandalselva

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign. Dette er tittelen på presentasjonen NINA – Norsk Institutt for Naturforskning og Agder Energi Vannkraft har utarbeidet etter arbeidet med Miljødesign-prosjektet i Mandalselva.

Miljødesign er en ny metode for naturrestaurering der man først stiller en diagnose, og deretter utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag - samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon. For Agder Energi Vannkraft betyr dette enkelt sagt mer laks og mer kraftproduksjon i elva.

 

Les historien om Miljødesign-prosjektet i Mandalselva her.