Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Mandalselva Villakssenter åpnet

Mandalselva Villaksenter ved Laudal kraftverk skal gi gode opplevelser, formidle laksens historie og hvordan ren, fornybar vannkraft produseres i elva. Senteret ble offisielt åpnet lørdag 20. juni.

I Mandalselva Villakssenter kommer du tett på laksen.
I Mandalselva Villakssenter kommer du tett på laksen.

− Ideen om et laksesenter har sitt utspring i arbeidet med Flerbruksplan Mandalsvassdraget. Her har det i mange år vært jobbet med ideer som kan gi vassdraget verdi for flere, og at det blir et viktig bidrag til regionen. Villakssenteret skal også bidra til å utvikle stedet og gjøre det mer attraktivt for turister, forteller Svein Haugland, fagsjef miljø i Agder Energi Vannkraft.

Spesialrådgiver Svein Haugland t.v. og konsernsjef Steffen Syvertsen.Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi gleder seg over at det nye senteret nå er ferdig.

− Vi har i mange år jobbet aktivt med tiltak for å bedre forholdene for laksen i Mandalselva. Ulike prosjekter og kartlegginger er gjennomført, og jeg tror det nye villakssenteret vil bli en flott plass å vise at kraftproduksjon og laks kan leve side om side i et vassdrag, sier Syvertsen.

Fornybar energiproduksjon

I villakssenteret kan besøkende lære mer om fornybar vannkraftproduksjon ved å oppleve Laudal kraftverk fra innsiden gjennom VR-briller. En kan også se film fra utbyggingen av dammene ved nye Skjerka kraftverk i Åseral.

Her finner du mer informasjon om Mandalselva Villakssenter.

IMG_2595.JPG

Historien til laksefiske i Mandalselva er noe av det du finner i det nye Villakssenteret.