Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Grønt innspill fra Syvertsen til Solberg

Agder Energi er med i næringslivsnettverket Skift, som er en pådriver for klimaomstilling av norsk økonomi. Konsernsjef Steffen Syvertsen var blant topplederne som denne uken ga innspill til statsminister Erna Solberg om hvilke grep som kan tas for at næringslivet kan bidra enda mer til utslippsreduksjoner.

Statsminister Erna Solberg fikk overlevert en rapport som vioser klimaregnskapet til 33 av medlemsbedriftene i SKIFT. Her sammen med styreleder i  Skift Jens Ulltveit-Moe til venstre og  Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad til høyre. Foto: Lise Eide Risanger, Storebrand
Statsminister Erna Solberg fikk overlevert en rapport som vioser klimaregnskapet til 33 av medlemsbedriftene i SKIFT. Her sammen med styreleder i Skift Jens Ulltveit-Moe til venstre og Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad til høyre. Foto: Lise Eide Risanger, Storebrand

Store klimaskift nødvendig

Skift har prioritert fem tematiske områder der nettverkets medlemmer identifiserer store klimaskift. Et slikt skift innebærer en konkret og varig systemisk endring, det gir konkurransekraft for næringslivet både hjemme og ute, og det bidrar til vesentlige utslippsreduksjoner.

Sammen med blant andre Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har Steffen Syvertsen utgjort en arbeidsgruppe innen energi. Statsministeren fikk høre at gruppen mener Norges lange erfaring som skipsfartsnasjon kan gi grunnlag for enda sterkere konkurransekraft og videre vekst innen maritim sektor.

- Det ligger et stort potensial for norsk teknologiutvikling innen ammoniakk- og hydrogenproduksjon og grønn skipsfart. Myndighetene bør peke ut retningen gjennom ambisjoner om nullutslipp i norske farvann. I kombinasjon med andre virkemidler, som blant annet investeringsstøtte til bygging av skip og infrastruktur, kan dette være en sterk driver for å påskynde skiftet, sier Syvertsen.

 

Klimaregnskap

Under møtet fikk statsministeren også overlevert en rapport som viser klimaregnskapet til 33 av medlemsbedriftene i Skift. PwC Norge har utarbeidet rapporten på vegne av Skift.

- Utslippsregnskap viser ikke bare hvor man kan gjøre de største utslippskuttene, men hvor man kan bygge grønn konkurransekraft, sier Skift-sjef Bjørn Kjærand Haugland.

Steffen Syvertsen understreker at også Agder Energi har nytte av å rapportere og måle egne utslipp.

- Vi i Agder Energi leverer ren energi, noe som er helt avgjørende for at klimaomstillingen skal lykkes. Likevel må også vi bli mer bevisst på hvordan vi påvirker miljøet, og hva vi kan gjøre for å få et enda lavere fotavtrykk på omgivelsene. Dette bidrar klimaregnskapet godt til, sier Syvertsen.

 

Om Skift
Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ. Formålet med nettverket er å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

STB06221 red.jpeg

En engasjert statsminister fra talerstolen. Lise Eide Risanger, Storebrand

PWC_Skift_48B5396_Paulina_Cervenka red (2).jpg

Fullt hus i en koronavennlig setting. Foto: Paulina Cervenka, PwC