Informasjon til leverandører om fusjonen 

Grønn økonomi i Agder Energi

Agder Energi har signert på de 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen, som er et initiativ fra blant andre Skift Næringslivets klimaledere. Det betyr at arbeidet med bærekraft og rapporteringen om dette skal styrkes ytterligere i konsernet.

- Arbeidet med bærekraft skal være en integrert del av virksomheten vår. Vi har derfor tatt et aktivt grep rundt hvordan bærekraftarbeidet og -rapporteringen skal utformes i økonomifunksjonen og konsernet som helhet, sier Arve Hildebrandt, direktør konsernstyring i Agder Energi.

Arve Hildebrandt kopi.jpgHan forteller at det er flere eksisterende rammeverk og kommende regler og retningslinjer som må adresseres fremover. For å systematisere dette best mulig, er det etablert et eget prosjekt, som ledes av Hildebrandt.

- Vi ønsker å gjøre økonomiprosessene og rapporteringen vår så god og rasjonell som mulig. Da er det blant annet viktig å se sammenhengene mellom rammeverk, eksisterende rapportering og våre interne virksomhetsstyringsprosesser, sier han.

Hildebrandt sier økonomifunksjonen ønsker å bidra til at Agder Energi opprettholder og styrker sin posisjon som et fremoverlent og fremtidsrettet selskap også gjennom økonomifunksjonens prosesser, rapporter og kommunikasjon.

Vi forplikter oss derfor til å jobbe med å integrere bærekraft, og knytter oss samtidig til SKIFT- nettverket ved å signere på de ti prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen, sier Hildebrandt.

Med dette har hele Økonomi og Finans inklusive Innkjøpsavdelingen (som allerede har signert Skifts  10 prinsipper for grønt innkjøpsvett i Agder Energi signert på SKIFT nettverkets prinsipper.

Bedre kontroll og måling

Jan Atle Liodden, seniorrådgiver bærekraft i Agder Energi, er godt fornøyd med at også økonomifunksjonen følger opp initiativ fra Skift Næringslivets klimaledere.

Jan Atle liodden kopi.jpgHan sier at det er veldig viktig at bærekraft er noe alle i bedriften jobber med.

- Skifts 10 prinsipper er et veldig godt verktøy til å få fart på prosessen med å behandle bærekraftinformasjon mer sidestilt med finansiell informasjon. Og med økonomene kobla godt på, får vi bedre kontroll over måling og oppfølging av indikatorer for forbedringer og erfaring og kompetanse til å gjøre bedre vurderinger for å sikre at vi bruker ressursene på de tiltakene som har mest effekt, sier Liodden.

Fakta:

Dette er de 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen:

  1. Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen
  2. Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftarbeidet
  3. Integrer bærekraft i virksomhetsstyringen
  4. Rapporter etter anerkjente rammeverk
  5. Sørg for å heve kvaliteten på ikke-finansiell informasjon
  6. Synliggjør sammenhengen mellom klimarisiko og finansiell informasjon
  7. Styrk samhandlingen mellom økonomifunksjonen og bærekraftansvarlige
  8. Benytt økonomifunksjonen i verdikjedeanalyser
  9. Benytt økonomens kunnskap i EU-taksonomien
  10. Styrk kommunikasjonen med investorer og finansielle institusjoner