Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Flott plassering i Norsk Bærekraftbarometer

Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI har for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. Blant 149 bedrifter ender LOS på en flott 12. plass!

Foto: BI/Norsk Bærekraftbarometer
Foto: BI/Norsk Bærekraftbarometer

- I over 20 år har forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Vi har alltid hatt fokus på å forstå hvorfor forbrukere gjør som de gjør og hvordan bedrifter bør tilpasse seg kunders ønsker og behov for å bli mest mulig kundeorientert. Med et økt fokus på bærekraft er det er derfor naturlig at vi nå søker mer innsikt i hvordan kundens opplevelser av bedrifters bærekraft kan påvirke konkurransesituasjonen blant norske bedrifter, forteller Pål Rasmus Silseth, prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer.

Hvilke bedrifter er mest og minst bærekraftige, ifølge kundene selv?

Totalt 149 bedrifter på forbrukermarkedet har blitt evaluert av sine egne kunder og mer enn 6000 personer har deltatt i undersøkelsen.

- Vi har bedt norske forbrukere vurdere bedrifter de er kunder hos på de tre hoveddimensjonene av bærekraft: økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft, forteller Silseth.

Handelshøyskolen BI har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Barcode Intelligence og Norstat Norge.

I teten blant strømleverandørene

Resultatene viser store forskjeller mellom ulike bransjer og mellom bedrifter i samme bransje. Blant strømleverandørene er det Nord Trøndelag Energiverk som kommer øverst, kun fire tideler foran LOS.

Margit Unander, administrerende direktør i LOS, er likevel svært glad for de gode resultatene i undersøkelsen.

Margit Unander - LOS.jpg- LOS har i lang tid hatt miljø og bærekraft på dagsorden, og vi er stolt av en flott 12. plass totalt av 149 selskaper i Norge. Selv om LOS ligger på en knepen 2. plass blant strømleverandørene, tar vi dette som en utfordring og motivasjon til å jobbe enda mer systematisk med bærekraft fremover, sier Unander, som synes det er flott at bærekraft virkelig er kommet på dagsorden i hele Agder Energi.

Les mer om Norsk Bærekraftbarometer her.