Våre bærekrafthistorier

Vi leverer fornybar energi i dag, og vi skal levere fornybar energi til fremtidens generasjoner. Bærekraftig energi er en del av løsningen på den globale klimakrisen, og vårt mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene.