Informasjon til leverandører om fusjonen 

Mangfold og like muligheter

Vi er stolte av å vise at mangfold er viktig for oss i Agder Energi!

Agder Energi er stolt av å være en sertifisert bedrift innen «Likestilt arbeidsliv». For oss handler det om like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.


Våre ulikheter gir oss flere perspektiver som gjør oss sterkere rustet for å møte fremtidens utfordringer og øke vår innovasjonskraft.

Rapport 2020 Rapport 2021