Informasjon til leverandører om fusjonen 
Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

Samfunnsansvar Bærekraftmål Bærekrafthistorier Samarbeidspartnere Rapporter/publikasjoner Mangfold og like muligheter

Bærekraftmålbilde.jpg

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om våre bærekraftmål

FNs prinsipper.jpg

UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen miljø, menneskerettigheter, arbeidsliv og antikorrupsjon. Les mer om vårt samfunnsansvar