Informasjon til leverandører om fusjonen 

Om Agder Energi

Agder Energi leverer ren energi til samfunnet og bidrar aktivt til å utvikle fremtidens fornybare energiløsninger. Naturressursene utnyttes på en bærekraftig måte, og vi skaper store verdier for eierne våre og samfunnet vi er en del av.

Oppdrag, visjon og verdier

Agder Energi har et grunnleggende oppdrag for sin virksomhet, og sammen med konsernets visjon og verdier, gir det konsernets ansatte en god basis for arbeidshverdagen.

Strategi og ringvirkninger

Konsernstrategien vår er fundamentet for å bygge et sterkt og fremtidsrettet Agder Energi, som sikrer verdiskaping på både kort og lang sikt.

Bærekraft og samfunnsansvar

Agder Energi er en av landets største produsenter av ren, fornybar vannkraft. Målet vårt er å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Etikk og varsling

Her finner du våre etiske retningslinjer og hvordan en kan varsle om kritikkverdige forhold

Mangfold

Vi er stolte av å være en sertifisert bedrift innen "Likestilt arbeidsliv" og det sier mye om hvor viktig mangfold er for oss.

Organisasjon og ledelse

Her finner du en oversikt over konsernledelsen, konsernstruktur, eiere, styringsmodell, bedriftsforsamling og valgkomitè.

Finansiell informasjon

Her finner du økonomiske rapporter, presentasjoner, lånedokumenter, finansiell kalender, rating, forfallsprofil og styringsmodell. Årsrapporter for Agder Energi Pensjonskasse er også tilgjengelig her.

Innkjøp og leverandørinformasjon

Agder Energi kjøper varer og tjenester for betydelige beløp hvert år. Vi legger stor vekt på blant annet samfunnsansvar, HMS, etterlevelse av lovverket og effektivisering i vår innkjøpspolitikk.

Fusjonsprosessen

I ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi tirsdag 20. september 2022 ble fusjonen mellom selskapene vedtatt. Målet er å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon som besøks- og postadresser, telefonnummer, e-postadresse, osv. til oss.