Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Seniorrådgiver rammevilkår

Har du lyst til å være en viktig bidragsyter til at nettselskapet når sine mål innen forsyningssikkerhet, økonomi og leveringskvalitet i nettet?

Agder Energi Nett og seksjon Virksomhetsstyring har nå ledig en stilling som seniorrådgiver innen rammevilkår. Dette er en svært viktig funksjon for nettselskapet, og du som blir ansatt i denne stillingen vil få en sentral rolle i vår organisasjon.

Viktige arbeidsoppgaver vil være å ivareta selskapets behov ift. til gjeldende rammevilkår, tariffer og inntektsrammeregulering, og et ansvar for å beregne og simulere ulike modeller til det beste for selskapet.

Du vil jobbe tett opp mot selskapets ledelse og forberede saker for styret som berører arbeidsområdet.

Vi ser etter deg som har mastergrad i samfunnsøkonomi/Industriell økonomi/annen relevant utdanning. Det er ønskelig at du har erfaring fra studier og stillinger hvor du har jobbet strategisk med analyse, simuleringer/ beregninger, rammevilkår, økonomi, og gjerne har noe kjennskap til energibransjen.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et hektisk men trivelig arbeidsmiljø. Lokasjonen er i utgangspunktet tilknyttet vårt hovedkontor i Arendal/Stoa, men for den rette personen kan det være aktuelt med andre oppmøtesteder.

SØK stillingen her