Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Driftsingeniør Nettsentralen

Dette er en spennende og ansvarsfull stilling som vil kreve at du har evne til å prioritere og håndtere krevende driftssituasjoner med mange oppgaver samtidig.

Agder Energi Nett har ansvar for distribusjon av elektrisk energi i hele Agder. Avdeling Nettsentral i seksjon.

Stillingen vi nå lyser ut deltar i vaktfunksjonen på nettsentralen. Den kan også bli tillagt oppgaver knyttet til teknisk utvikling og støttesystemer. Selskapet er i sterk utvikling med utstrakt bruk av IKT systemer, og teknologikompetanse blir stadig viktigere sammen med elkraftteknisk grunnkompetanse.

I tillegg til vaktoppgaver vil du også delta i arbeid med relevante tekniske driftsoppgaver og prosjektoppgaver

Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke. Du vil uansett få god opplæring og komme inn i et erfarent driftsmiljø med spennende utfordringer. Relevant erfaring og tilsvarende kompetanse kan kompensere noe for krav til utdanning

SØK stillingen her