Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Data analyst

Vi leter etter verdens beste DATA ANALYST og tror at hvis det er deg så er du både engasjert, nysgjerrig og initiativrik!

Den som får denne stillingen får ansvar for utvikling av rapporter og applikasjoner for visualisering og analyse av data. Dette legger grunnlag for stor verdiskaping og står sentralt i Agder Energis strategi.

Dette er en jobb hvor samarbeid står sentralt, blant annet med fagressurser og ledere i selskapene Agder Energi Nett og Agder Energi Teknologi, i tillegg til ut mot leverandører.

Konkrete arbeidsoppgaver vil være:

  • Ha dialog med fagressurser og ledere for å forstå forretningsbehov og prosesser
  • Diskutere løsningsforslag og utviklingssteg i fortløpende dialog med behovsstiller
  • Utvikle, sette i drift og vedlikeholde rapporter og applikasjoner
  • Vurdere nye teknologier og metoder som gir bedre løsninger
  • Gi opplæring og brukerstøtte

Bakgrunn og utdanning

Vi ser for oss at du fortrinnsvis har utdanning på masternivå innenfor IKT/Informatikk. Vi ser etter kandidater med litt erfaring (3-5 år) innen relevante områder, men vi presiserer at nyutdannede også kan søke.

  • Erfaring med strukturering, analyse og visualisering av data. 
  • Erfaring med skybaserte løsninger for stordata, fortrinnsvis erfaring med MS Azure (HD Insight, Azure Data Explorer, Azure Data Lake og Data Factory).  
  • Fordel med kjennskap til MS PowerBI og MS PowerApp.
  • Erfaring fra programmering, databaser og integrasjon er en fordel (.net, webapps, SQL, python, rest, ETL, web services…)


Vi ser etter en person som er engasjert, nysgjerrig og initiativrik.

Hvis du ønsker å søke på denne stillingen så må du huske å legge inn DATA ANALYST i søknaden på Webcruiter.

Søk på stillingen