Data scientist

Er du nysgjerrig, åpen for nye ideer, engasjert og initiativrik! Og hvis du i tillegg har lyst på jobben som "DATA SCIENTIST" er du kanskje den vi leter etter.

Den som får denne stillingen får ansvar for utvikling og leveranse av modeller for analyse og beslutningsstøtte, og i tillegg ansvar for å bygge og vedlikeholde kompetanse knyttet til stordata og kunstig intelligens.

Dette er en jobb hvor samarbeid med fagressurser og ledere i Agder Energi Nett, Agder Energi Teknologi og ut mot leverandører er veldig viktig.

 Konkrete arbeidsoppgaver vil være:

  • Bygge analytiske modeller og implementere disse
  • Behandle store datamengder for å skape ny innsikt
  • Ta i bruk kunstig intelligens for å løse forretningsbehov
  • Fasilitere møter med fagressurser for å forstå behov og omsette disse til leveranser
  • Gi opplæring og brukerstøtte

Bakgrunn og utdanning

Vi ser for oss at du fortrinnsvis har utdanning på masternivå innenfor IKT/Informatikk. Vi ser etter kandidater med litt erfaring (3-5 år) innen relevante områder, men vi presiserer at nyutdannede også kan søke.

Forhåpentligvis har du kompetanse innen noen av disse områdene:

  • Kunstig intelligens/maskinlæring
  • Programmering
  • Matematikk/statistikk
  • Databaser/rapportering
  • Visualisering av data

Vår drømmekandidat til denne stillingen er en person som er nysgjerrig og åpen for nye ideer, engasjert og initiativrik!


Hvis du ønsker å søke på denne stillingen legg inn DATA SCIENTIST i søknaden på Webcruiter.

SØK på stillingen