Smart Grid Norway

Eierandel: 90 % Daglig leder: Thomas Simonsen

  1. Smart Grid Norway er et selskap som samler kompetanse, produkter, og erfaring fra flere selskap i en felles satsning mot leveranse av smarte nett til energibransjen. Kompetanseområdene dekker blant annet energimåling, energikvalitet, energieffektivisering, instrumentering, kommunikasjon, og programvare. Med dette som utgangspunkt har Smart Grid  Norway funnet frem til flere spennende produkter og systemløsninger for bruk i utbygging av smarte nett til energibransjen.

Smart Grid Norway er en ledende leverandør av smarte løsninger for måling, innsamling, bearbeiding, kommunikasjon og visualisering av energirelaterte data og hendelser

 

  • Datterselskapet VS Safety er en ledende leverandør av trådløse sikkerhet- og smarthusløsninger.