Skagerak Venture Capital | Agder Energi

Skagerak Venture Capital

Eierandel: 19,6 %

  1. Skagerak Venture Capital er lokalisert på Sørlandet og er et venturefond i sen fase. Agder Energi og Trym Skeie var initiativtagere til å opprette fondet. Fondet søker investeringer innen IKT, digital opplevelsesindustri og offshore leverandørindustri. Totalt er det kommitert 256 millioner kroner til fondet.