Skagerak Seed Capital II | Agder Energi

Skagerak Seed Capital II

Eierandel: 10,4 %

  1. Skagerak Seed Capital II er et såkornfond som forvalter 50 millioner kroner. Investeringer blir gjort innen IKT, fornybar energi og olje/gass-sektoren. Fondet forvaltes av rådgivningsselskapet Skagerak Venture Capital Management, som også forvalter Såkorninvest Sør og Skagerak Venture Capital KS.