NetNordic

Eierandel: 54,6 % Daglig leder: Jarl Øverby

  1. NetNordic er en totalleverandør av avanserte løsninger innen bedriftskommunikasjon og bredbåndsnett, med tilhørende tjenester innen rådgivning, design, installasjon og drift. Kundegruppene er mellomstore og store bedrifter, etater og operatører. NetNordic har hovedkontor i Oslo og kontorer i København, Helsinki, Tromsø, Kristiansand, Stavanger og Bergen.