NEGgruppen | Agder Energi

NEG

Eierandel: 67,05 % Daglig leder: Geir Thorsland

          • Kjernevirksomheten til selskapene i NEG-konsernet er kverning av trevirke og leveranse av biobrensel til biobrenselanlegg, industri og husholdninger. Selskapet har høy kompetanse på bioråstoff, returtrevirke og bioenergi. NEG har i mange år vært ledende innen bransjen, og har et stort nordisk nettverk innen bioenergi. Operativ drift i konsernet skjer i selskapene Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel. Hovedkontoret ligger i Kristiansand.