Hvem er vi | Agder Energi

Hvem er vi?

Agder Energi Venture investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Høy kompetanse, et godt nettverk og tett oppfølging gjør selskapet til en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling og verdiskaping.

   Tor Øystein Repstad
   daglig leder
  
   Kontakt Tor Øystein:  tor.oystein.repstad@ae.no
   Mobil: 906 96 862
   
   Om Tor Øystein:
   Tor Øystein er daglig leder i Agder Energi Venture 
   og forvalter i ventureporteføljen. Han har bred
   investeringsbakgrunn fra Private Equity og
   aksjemarkedet i Norsk Vekst og Moe Securities.
   Han har også jobbet som konsulent innen telekom
   i Accenture og som selvstendig konsulent.

  • Tor Øystein er utdannet høgskoleingeniør i telematikk (HiA), sivilingeniør i industriell økonomi (NTNU) og er Autorisert Finansanalytiker (AFA). Tor Øystein er styreleder i NEG, Bio Energy, ReSiTec, Netsecurity, Smart Grid Norway og Meventus. Han er styremedlem i Skagerak Venture Capital, Skagerak Seed Capital II og Otovo.

 

   Håkon Tanem
   Porteføljeforvalter
   
   Kontakt Håkon:  hakon.tanem@ae.no
   Mobil: 416 866 71

   Om Håkon:
   Håkon er porteføljeforvalter i Agder Energi
   Venture. Han har bakgrunn fra Management
   Consulting i A.T. Kearney og Boston Consulting
   Group, hvor han har med seg bred erfaring
   innenfor både strategiske og operasjonelle
   problemstillinger. Et av hans hovedfokusområder 
har vært rådgiving til Private Equity ved nyinvesteringer, samt ved videreutvikling av porteføljeselskapene.

Håkon er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH). Håkon er styreleder i Cleanpower. Han er styremedlem i Smart Grid Norway, ReSiTec, Meventus, Netsecurity og NEG.

  

   Eivind Tønnessen
   Investment Manager
   
   Kontakt Eivind: eivind.tonnessen@ae.no
   Mobil: 473 715 37

   Om Eivind
  Eivind Tønnessen er Investment Manageri
  Agder Energi Venture og  deltar i de fleste
  prosessene i selskapet med et hovedfokus på å
  finne og vurdere nye investeringer. Han har
  bakgrunn fra nær seks år i First Securities som
  aksjeanalytiker innenfor bank/finans/forsikring og oljeservice.  I tillegg har han erfaring fra Boston Consulting Group.

Eivind Tønnessen har en Master i Finans fra Norges Handelshøyskole (NHH) og UCLA Anderson. Eivind er styremedlem i NetSecurity, Cleanpower, Bio Energy og Meventus.