Vær unik | Agder Energi

Vær unik

Enkelte egenskaper ved selskaper gjør oss spesielt interesserte. Hvilke av disse kan du si stemmer for ditt selskap?

Sterk ledelse
Ditt selskap kan vise til relevant ledererfaring, tidligere suksesshistorier og evne til å motivere ansatte.

Stort og attraktivt marked
Ditt selskap har rom for å vokse og få gode marginer.

Et klart behov
Produktet eller tjenesten ditt selskap selger, imøtekommer et klart behov og er lett forståelig for dine kunder.

Unikt produkt
Ditt produkt er klart avgrenset i forhold til konkurrerende produkter, slik at ditt selskap kan opprettholde marginer og markedsandeler.

Kultur
Ditt selskap har stå på-vilje, høyt kundefokus og en kommersiell mentalitet.

 

Dersom ditt selskap oppfyller noen eller kanskje alle disse kriteriene, vennligst send en kort beskrivelse av selskapet til eivind.tonnessen@ae.no