Sektor | Agder Energi

Sektor

Nøkkelen til en bærekraftig utvikling er fornuftig bruk av naturressursene.

Vi tror at teknologi kan fremme en mer ansvarlig bruk av disse ressursene, og vi regner med at mange av de nødvendige ideene vil komme fra små og unge selskaper.

Cleantech
Innenfor samlebetegnelsen Cleantech har Agder Energi Venture lagt vekt på følgende områder:

  • - Fornybar energiproduksjon
  • - Energieffektivisering
  • - Underleverandører til fornybar energiproduksjon
  • - Digitalisering