Enfo

Eierandel: 100 % Daglig leder: Harald von Heyden

  1. Enfo utvikler og opererer avanserte systemløsninger for forbedret forbrukerfleksibilitet, optimalisert drift av kraftsystemet og effektiv utnyttelse av småskala kraftproduksjon. Som ledende nordisk aktør innen aggregatorvirksomhet bidrar Enfo til forbedret ressursutnyttelse og forsyningssikkerhet til fordel for energiforbruker, energiselskaper, miljø og samfunn. Hovedkontoret er på Lysaker.