Cleanpower | Agder Energi

Cleanpower

Eierandel: 67 % Daglig leder: Egil Opsahl

  1. Cleanpower utvikler og produserer vannkraftturbinen Turbinator. Tubinator er en turbin med integrert direct drive permanet magnet generator for små vannkraftinstallasjoner og for å håndtere minstevannføring fra større vannkraftanlegg. Cleanpower leverer en komplett elektromagnetisk pakke konfigurert til hver site. Cleanpower har hovedkontor i Kristiansand.