Hjernetrim | Agder Energi

Hjernetrim

Volt, watt, ampere og ohm kan være vanskelige begrep å forstå.

Foto: Arkiv

 

Regneøvelser
Gjør enkle øvelser for å forstå begrepene Volt, Ohm, Ampere og Watt.

Hva er volt?
Her beskrives både Volt (V), Ohm (W), Ampere (A) og Watt (W.

Ohm og effektloven
I artikkelen regneøvelser finner du noen øvelser hvor du kan bruke disse lovene.

Fasit
Hadde du alt rett på regneøvelsene? Her finner du fasiten.