Agder Energi i skolen | Agder Energi

Agder Energi i skolen

Energidag, energibesøk og bedriftsbesøk! Les mer om hvordan Agder Energi har kontakt med skolene med spesiell fokus på 6. og 9. klasse.

Lær mer om el-vett og fornybar energi gjennom et Energibesøk fra Agder Energi.

Energidagen - for 9. klasse

AE Nett er pålagt å invitere alle niendeklassinger på Agder i elsikkerhet og kombinerer dette med et tilbud som også kan inspirere til interesse for realfag. Agder Energi har inngått et samarbeid med Vitensenteret Sørlandet, som innebærer bruk av deres ressurser og undervisningsopplegg.

Vi har delt opp Agder i tre undervisningsområder:
- Vitensenteret Sørlandet: alle elever fra Lillesand og østover får tilbud om å reise til Arendal.
- Nomeland kraftstasjon: alle elever fra Kristiansand og omliggende kommuner reiser til Nomeland for sin Energidag.
- Vitensenteret på hjul: alle elever fra Mandal og vestover, samt øvre del av Setesdal, får tilbud om besøk av Vitensenteret på Hjul på sin skole.

Klassene blir transportert til Nomeland eller Vitensenteret Sørlandet i buss tur/retur skolen.

Agder Energi sender ut invitasjon til skolene tilbudet gjelder for.

I løpet av det tre og en halv timer lange opplegget vil elevene lære om ulike former for energi og elsikkerhet, samt få prøve seg på en rekke praktiske oppgaver knyttet til ulike energibegrep. På Nomeland får elevene også en omvisning i kraftstasjonen.
Undervisningen følger kompetansemålene i Kunnskapsløftet innen både geografi og naturfag.

 

Energibesøk - for 6. klasse

AE Nett er pålagt å tilby undervisning i elsikkerhet til alle sjetteklassinger på Agder. Det er inngått avtale med alle branndistriktene på Agder om å gjennomføre undervisningen i fellesskap.

Agder Energi sender ut invitasjon til skolene tilbudet gjelder for.

I løpet av det to timer lange opplegget vil elevene lære om brannforebyggende arbeid og faremomentene ved bruk av elektrisitet. Opplegget til brannvesenet varierer litt fra distrikt til distrikt. Noen gjennomfører full brannslukking utendørs, mens andre gjør forskjellige forsøk inne i klasserommet.

 Her finner du QUIZ for 6. klasse.

 

Bedriftsbesøk

Agder Energi samarbeider med Kristiansand kommune om bedriftsbesøk og tilbyr noen skoler i året et besøk på vårt hovedkontor i Kristiansand. Kraftsenteret, som hovedkontoret heter, er et av de mest energieffektive kontorbygg i Norge.

Målet med et slikt bedriftsbesøk er å vise at Agder Energi er mer enn strøm, og også få frem hvilke spennende og varierte jobbmuligheter som finnes i konsernet.

Et bedriftsbesøk hos Agder Energi er et undervisningsopplegg som varer i tre timer. Fokus er de ulike yrkesmulighetene i Agder Energi, å bli bedre kjent med konsernet og litt hjernetrim.

Agder Energi har avtale med skolekontoret i Kristiansand kommune om administrasjon av bedriftsbesøk for skoler i Kristiansand.

 

Nyttige dokumenter og linker:

Energi og læreplaner

Energi Norge

Kraftkartet

Spennende fremtid

Kraftskolen