El-sikkerhet | Agder Energi

El-sikkerhet

Har du tenkt på at strøm kan være farlig?

Arkivfoto

El-vett:
Målet er å redusere skader og ulykker som kan skje når du bruker elektrisk strøm.

Dersom du tar el-sikkerhet på alvor, bruker elektriske apparater på rett måte og tenker deg om i omgang med elektrisitet, kan du være med på å minske risiko for brann. Dermed sikrer du ditt eget og andres liv og helse.

Her er de viktigste El-vettsreglene til bruk innendørs:

- Ikke ta i et elektrisk apparat samtidig som du berører en vannkran, vask eller andre metallgjenstander som har forbindelse til jord. Er det feil (overledning) på apparatet, kan strømmen gå rett gjennom til jorden.

- Ikke tørk klær direkte på ovnen. Ikke sett brennbare gjenstander nær koke- og varmeapparater. Heller ikke plasser dem slik at de kan falle ned på noe.

- La ikke strykejernet stå for lenge på tøyet, og ta pluggen ut når strykejernet ikke er i bruk. Termostaten kan svikte, føre til kortslutning og gjøre at lettmetallet i strykejernet smelter.

- Bruk åpne og luftige lampeskjermer, og aldri bruk sterkere lyspære enn lampene er merket for.

- Pass på at bevegelige ledninger ikke blir skadet eller kommer i klemme. Begrens bruken av skjøteledninger. Er det en varig løsning er det bedre med et ekstra uttak.

- Pass på når det lyner og tordner. Lynnedslag i elektriske anlegg kan føre til store skader. Når du hører det tordner bør du trekke ut kontaktene i for eksempel TV, radio, stereoanlegg og datamaskiner.

 

Kraftige saker:
Vi har elektrisitet rundt oss overalt, og den lyser opp hele byer og varmer millioner av boliger.

Styrken varierer fra elektrisitet du nesten ikke kjenner til lynets elektrisitetssjokk. Strøm kan være farlig på to måter: Strømgjennomgang (støt) eller brann som følge av feil på elektrisk anlegg.

Unngå personskader:
Du kan få alvorlige skader dersom du får strøm gjennom deg. Dersom et elektrisk apparat ikke er i orden kan strømmen komme på vidvanke. Istedenfor å gå gjennom apparatet går strømmen rett gjennom kroppen din.
Strøm velger alltid minste motstands vei og vil alltid søke etter det laveste spenningsnivået, som er jord. For å unngå skader er det lagt inn jordingsledninger i alle rom der det er jordforbindelse gjennom vannrør slik som på kjøkken og bad, på vaskerommet og i kjelleren. Jordfeilbryter beskytter hjemmene våre mot farlige støt ved å koble ut strømmen før det blir livsfarlige mengder med strømgjennomgang.

Kortslutning kan føre til brann
Når strømmen i et elektrisk apparat ”lekker” ut av sin opprinnelige bane og tar en annen og kortere vei gjennom apparatet enn den som var meningen, sier vi at apparatet er kortsluttet. Strømmen velger korteste vei der motstanden er minst. Ved kortslutning kan strømmen bli svært stor i den delen som slipper mest strøm gjennom. Temperaturen i den nye banen (lederen) stiger, isolasjonen i apparatet smelter, den tar fyr og det begynner å brenne.

Vi kan også få kortslutning dersom vi gjør en dårlig jobb når vi kobler ledninger til støpsler og brytere. Her gjelder det å sørge for at de to ledningene (lederne) ikke kommer i kontakt med hverandre. Gjør de det, får strømmen en ”kortere vei” å gå. Da går ikke strømmen gjennom det elektriske apparatet, og vi får kortslutning. Kortslutning i elektriske apparater, termostater og andre elektriske anlegg er årsak til overoppheting, smelting av ledere og har altfor ofte brann til følge. Kortslutning kan dessuten gi forbrenningsskader.