Visjon og verdier | Agder Energi

Visjon og verdier

Agder Energis verdier er en rettesnor i hverdagen, både når det gjelder egen atferd og hva man kan  forvente av andre. Verdiene, sammen med våre etiske retningslinjer, gir oss retning og styrke til å ta gode valg.

Vår visjon og strategiske mål bestemmer vår ambisjon og retning og er vår ledestjerne.

Lederkravene beskriver kjernen i lederstilen i konsernet. 

 

Agder Energis verdisett kan du se nærmere på her.