Varsling av kritikkverdige forhold | Agder Energi

Varsling av kritikkverdige forhold

Agder Energi har en varslingsordning som gjør det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Både ansatte og eksterne kan rapportere via varslingsportalen "NavexGlobal" på Internett, som er en uavhengig portal for varsling av kritikkverdige forhold. Den gir mulighet for å tipse anonymt, uten at varsler kan spores. Innsendere som identifiserer seg, får tilbakemelding på hvordan saken løses.

 "NavexGlobal" har også en egen telefontjeneste:

Germany (ITFS): 0800 1800042
Sweden (ITFS): 020 70 8389
Norway (ITFS): 800 12183

 

Agder Energi har også disse  kanalene for varsling:  

- Direkte til konsernets  revisjonssjef Jan Nilsen, tlf. 90926837

- Direkte til konsernets sikkerhetssjef Dino Wachendorf, tlf. 90238000

- Direkte til leder av revisjonsutvalget Linnea Poulsson  , tlf. 98263955

- Varsling via ekstern varslingstjeneste:  "NAVEXGlobal

 

 

Eksempler på forhold det kan varsles om (listen er ikke uttømmende): 

  • Ureglementerte forhold i regnskap/revisjon
  • Manipulering av regnskap
  • Brudd på selskapets retningslinjer og etiske regelverk
  • Misligheter
  • Interessekonflikter
  • Uetiske kunde-/leverandørforhold
  • Diskriminering og mobbing
  • Seksuell trakassering
  • Svindel
  • Rusmisbruk
  • Miljøkriminalitet