Varsling av kritikkverdige forhold | Agder Energi

Varsling av kritikkverdige forhold

Agder Energi har en varslingsordning som gjør det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Både ansatte og eksterne kan rapportere via varslingsportalen "The Network" på Internett, som er en uavhengig portal for varsling av kritikkverdige forhold. Den gir mulighet for å tipse anonymt, uten at varsler kan spores. Innsendere som identifiserer seg, får tilbakemelding på hvordan saken løses.

 "The Network" har også en egen telefontjeneste, telefonnummeret er 800 10 448

 

Agder Energi har også disse  kanalene for varsling:  

- Direkte til konsernets  revisjonssjef Jan Nilsen, tlf. 90926837

- Direkte til konsernets sikkerhetssjef Dino Wachendorf, tlf. 90238000

- Direkte til leder av revisjonsutvalget Linnea Poulsson  , tlf. 98263955

- Varsling via ekstern varslingstjeneste:   "The Network" 

 

 

Eksempler på forhold det kan varsles om (listen er ikke uttømmende): 

  • Ureglementerte forhold i regnskap/revisjon
  • Manipulering av regnskap
  • Brudd på selskapets retningslinjer og etiske regelverk
  • Misligheter
  • Interessekonflikter
  • Uetiske kunde-/leverandørforhold
  • Diskriminering og mobbing
  • Seksuell trakassering
  • Svindel
  • Rusmisbruk
  • Miljøkriminalitet