Samfunnsansvar | Agder Energi

Samfunnsansvar

Agder Energi er en av landets største kraftprodusenter. Vi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Vårt mål er å drive virksomheten vår på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Arkivfoto.

 

For oss er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon spesielt viktig. Derfor bruker vi hver dag betydelige ressurser på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både til våre leverandører og oss selv.

Agder Energi har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og vi setter vår ære i å forvalte mandatet vårt på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Les mer i konsernføring samfunnsansvar og ytre miljø.

Mer informasjon om konsernets arbeid med samfunnsansvar finnes i samfunnsansvarskapitlet i årsrapporten for 2018 fra side 114 og utover, samt i rapporten "Agder Energi Samfunnsansvar 2018". Denne er også tilgjengelig i oversikten nedenfor, hvor også tidligere bærekraftrapporter kan lastes ned. 

Nyhetsbrevene nedenfor gir et innblikk i vår virksomhet, synliggjør den
verdiskapingen fornybar energi bidrar til og hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi produserer ikke disse nyhetsbrevene lenger, men formidler jevnlig slike nyheter både her på ae.no og på Facebook.

 

Les også: