Samfunnsansvar og verdiskaping | Agder Energi
 

Visjon og verdier

Verdiene gir oss retning og styrke til å ta gode valg.

Les mer

 

Etiske retningslinjer i Agder Energi

De etiske retningslinjer som er vedtatt for Agder Energi angir ønsket og pålagt atferd i organisasjonen.

Les mer

 

Varsling av kritikkverdige forhold

Agder Energi har en varslingsordning som gjør det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

 

Samfunnsansvar

Agder Energi er en av landets største kraftprodusenter. Vi har som mål å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Les mer