TÜV SÜD | Agder Energi

TÜV SÜD

TÜV SÜD er en internasjonal leverandør av tekniske tjenester og har lang erfaring innenfor energisertifisering. TÜV SÜD yter sertifiseringstjenester for tradisjonelle miljøkraftprodukter.

«TÜV SÜD Generation EE»-merket er en bekreftelse på at strømmen er produsert fra fornybare kilder, og at produksjonen kan tilskrives en identifiserbar kilde. «TÜV SÜD Generation EE»-standarden omfatter «generelle krav» til organisasjonen som skal sertifiseres, og «spesielle krav» til de enkelte kraftstasjonene med tanke på produksjon og registrering av denne.

Generelt sett kan sertifisering av «Generation EE+»-modulen bare gis til en samling av flere kraftstasjoner. Det sertifiserte utvalget av kraftstasjoner gjør at produsenten kan garantere kraftkunden at utvalget av kraftstasjoner under ett til enhver tid er i stand til å produsere et gitt volum. «Generation EE+»-modulen er spesielt egnet for kraftprodukter som er sertifisert i tråd med TÜV SÜD-standarden «product EE02» (sertifisering av strømprodukter fra fornybare kilder med samtidig produksjon og forbruk).